آگوست 26, 2017

تعریفات متداول شهرداری

سقف عرشه فولادی ، اجرای سقف عرشه فولادی تعریفات متداول شهرداری قطعه‌مالکیت: قطعه‌زمین‌دارای‌حدود مشخص و سند مالکیت رسمی .   📌تفکیک: تقسیم یک قطعه مالکیت به […]
آگوست 26, 2017

مزایای اسکلت فلزی نسبت به بتنی چیست؟

عرشه فولادی ، سقف عرشه فولادی مزایای اسکلت فلزی نسبت به بتنی چیست؟ مزایای اسکلت فلزی نسبت به بتنی : مقاومت بالا : مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده […]
آگوست 26, 2017

۱۴ نکته مهم در نظارت ساختمان

اجرای سقف عرشه فولادی پایادک ۱۴ نکته مهم در نظارت ساختمان ۱-   نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان “نظارت مستمر” است. ۲ –  نظارت از زمان صدور […]
آگوست 26, 2017

کنترلهای قبل از بتن ریزی سقف عرشه فولادی

سقف عرشه فولادی پایادک کنترلهای قبل از بتن ریزی سقف عرشه فولادی www.payadeck.com ۱-  قبل از انجام بتن ریزی سقف عرشه فولادی می بایست کاملا تمیز […]
Show Buttons
Hide Buttons