سپتامبر 10, 2017

روش شروع اجرا عرشه فولادی

روش اجرا عرشه فولادی برای شروع اجرای سقف عرشه فولادی پایادک درابتدا می بایست که نقشه ازبیلت (یا چون ساخت) از اسکلت اجرا شده تهیه کنیم و بنا […]
سپتامبر 6, 2017

نقاط قوت و ضعف سقف عرشه فولادی

نقاط قوت و ضعف سقف عرشه فولادی ۱- سقف عرشه فولادی  از چه اجزا یی و قسمت هایی تشکیل شده ؟ www.payadeck.com ۱-عرشه فولادی ، ۲- […]
سپتامبر 6, 2017

مزایای اصلی سقف عرشه فولادی

مزایای اصلی سقف عرشه فولادی بیشتر سقفهای عرش فولادی از نوع ورقهای گالوانیزه ای است که به شکل ورقه آجدار فرم داده شده است . این ورق ها […]
سپتامبر 3, 2017

سقف عرشه فولادی چیست؟

سقف عرشه فولادی پایادک ، عرشه فولادی بیشتر سقفهای عرشه فولادی از نوع ورقهای گالوانیزه ای است که به شکل ورقه آجدار فرم داده شده است […]
Show Buttons
Hide Buttons