ریشه یابی عیوب گلمیخ های جوشکاری شده
اکتبر 22, 2017

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل
وزن / كيلوگرم ابعاد ترخيص کارخانه محصول قيمت به تومان
۵.۷ رول عرض ۱.۰۰ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۴۰ رول ۴,۱۴۰
۵.۷ رول عرض ۱.۲۵ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۴۰ رول ۳,۹۲۰
ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل
وزن / كيلوگرم ابعاد ترخيص کارخانه محصول قيمت به تومان
۵.۷ رول عرض ۱.۰۰ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۵۰ رول ۳,۷۲۰
۵.۷ رول عرض ۱.۲۵ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۵۰ رول ۳,۷۳۰
ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل
وزن / كيلوگرم ابعاد ترخيص کارخانه محصول قيمت به تومان
۵.۷ رول عرض ۱.۰۰ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۶۰ رول ۳,۶۷۰
۵.۷ رول عرض ۱.۲۵ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۶۰ رول ۳,۶۴۰
ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل
وزن / كيلوگرم ابعاد ترخيص کارخانه محصول قيمت به تومان
۵.۷ رول عرض ۱.۰۰ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۷۰ رول ۳,۵۹۰
۵.۷ رول عرض ۱.۲۵ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۷۰ رول ۳,۵۸۰
ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل
وزن / كيلوگرم ابعاد ترخيص کارخانه محصول قيمت به تومان
۵.۷ رول عرض ۱.۰۰ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۸۰ رول ۳,۵۶۰
۵.۷ رول عرض ۱.۲۵ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۸۰ رول ۳,۶۱۰
ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل
وزن / كيلوگرم ابعاد ترخيص کارخانه محصول قيمت به تومان
۵.۷ رول عرض ۱.۰۰ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۹۰ رول ۳,۵۵۰
۵.۷ رول عرض ۱.۲۵ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۹۰ رول ۳,۵۹۰
ورق گالوانیزه ۱ میل
وزن / كيلوگرم ابعاد ترخيص کارخانه محصول قيمت به تومان
۵.۷ رول عرض ۱.۰۰ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۱ رول ۳,۵۸۰
۵.۷ رول عرض ۱.۲۵ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۱ رول ۳,۶۴۰
ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل
وزن / كيلوگرم ابعاد ترخيص کارخانه محصول قيمت به تومان
۵.۷ رول عرض ۱.۰۰ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ۳,۶۶۰
۵.۷ رول عرض ۱.۲۵ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ۳,۶۵۰
ورق گالوانیزه ۱/۵ میل
وزن / كيلوگرم ابعاد ترخيص کارخانه محصول قيمت به تومان
۵.۷ رول عرض ۱.۰۰ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ۳,۶۸۰
۵.۷ رول عرض ۱.۲۵ كف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۱/۵رول ۳,۶۲۰
ورق گالوانیزه ۲ میل
وزن / كيلوگرم ابعاد ترخيص کارخانه محصول قيمت به تومان
۵.۷ رول عرض ۱.۰۰ کف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۲ رول ۳,۸۸۰
۵.۷ رول عرض ۱.۲۵ کف بنگاه تهران ایرانی ورق گالوانیزه ۲ رول ۳,۷۸۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Show Buttons
Hide Buttons