مصالح عرشه فولادی
آگوست 16, 2017
تاثیر سقف عرشه بر رفتار لرزه ای سازه فولادی
آگوست 26, 2017

سقف عرشه فولادی پایادک

نکات مهم و قابل توجه در طراحی و اجرای سقف های عرشه فولادی

www.payadeck.com

  • در نظر گرفتن ورق عرشه فولادی به عنوان قالب و عدم استفاده از ظرفیت ورق به عنوان آرماتور کششی

پس از گیرش بتن

  • انتخاب نادرست ضخامت ورق عرشه فولادی– طراحی غیر اقتصادی یا نامناسب ضخامت ورق

توسط طراح

  • طراحی نامناسب در برابر آتش سوزی و تحمیل هزینه های اضافی به پروژه – عدم رجوع به نتایج آزمایشگاهی

معتبر و در نتیجه محاسبه نادرست نرخ آتش سوزی سقف

  • در نظر نگرفتن تمامی حالات حدی در طراحی آرماتورهای سقف عرشه فولادی علی الخصوص لنگر منفی

روی تیر ها

  • نصب قاب غیر ضروری در بسیاری از موارد در میط دال و عدم استفاده از فلاشینگ مناسب در نتیجه تحمیل

زمان و هزینه اضافی بر اجرای پروژه – امکان استفاده از فلاشینگ در حالت کنسول

  • تنظیمات نامناسب دستگاه استادولدینگ در شرایط مختلف یا عدم رعایت اصول مناسب اتصال دستگاه و در

نتیجه جوش نامناسب گل میخ – با توجه به قطر گل میخ ضخامت ورق و نوع پوشش بال فوقانی تیر آمپر و زمان مورد

نیاز برای انجام جوش مناسب متفاوت می باشد

  • عدم رعایت مساعل ایمنی حین بارگیری حمل و تخلیه ورق ها و همچنین آسیب دیدن بندیل ورق ها به

دلیل بارگیری نادرست حین تخلیه- آسیب دیدن بندیل و اعواج ورق های عرشه فولادی حین بارگیری و تخلیه

  • عدم استفاده از حداقل وسیله اتصال همانند پیچ جهت اتصال جانبی ورق ها – ایجاد بازشدگی بین ورق ها ،

عدم یکپارچگی فولاد کششی مقطع و در رفتگی بتن حین بتن ریزی

  • www.payadeck.com

سقف عرشه فولادی پایادک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Show Buttons
Hide Buttons